Cấp nước Hải Phòng

Đoàn giám sát Ngân hàng ADB làm việc với Công ty về tiến độ các dự...
08/08/2019
Đoàn giám sát Ngân hàng ADB làm việc với Công ty về tiến độ các dự án nâng cấp HTCN thành phố giai đoạn 2
14/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019
14/08/2019
Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2019
14/08/2019
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019
Triển khai các giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu cấp nước mùa hè tại Cát Bà

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng,...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trong không khí thi đua sôi nổi của người lao động cả nước nói chung và ngành nước nói riêng đang ra sức thi đua sản xuất hoàn thành nhiệm...


Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com