Cấp nước Hải Phòng

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn cấp nước Hải Phòng 6 tháng đầu...
31/07/2018
Ngày 25/7/2018, Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã trọng thể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn cấp nước Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2018 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018).
15/08/2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018
15/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018
15/08/2018
Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018
Khánh thành nhà tình nghĩa tặng CCB nghèo

Đã trở thành truyền thống, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, Công ty Cấp nước tổ chức tiếp xúc CBCNV là thương binh, thân...

Sáng ngày 15/7/2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách...

Trong không khí thi đua sôi nổi của người lao động cả nước nói chung và ngành nước nói riêng đang ra sức thi đua sản xuất hoàn thành nhiệm...


Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web