Cấp nước Hải Phòng


Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn và gửi cho chúng tôi theo mẫu sau(phần có dấu * bắt buộc) :

  Khách hàng chọn: Tư nhân      Cơ quan
  Tên khách hàng (*)
  Địa chỉ (*)
  Điện thoại (*)
  Email:
  Nội dung (*)
   

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com