Cấp nước Hải Phòng


Khách hàng nhập danh bạ điểm dùng:

Khách hàng lựa chọn một trong những dịch vụ sau:

Điều chỉnh thông tin cá nhân Thay đổi mục đích sử dụng Điều chỉnh số hộ sử dụng nước

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com