Cấp nước Hải Phòng


Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018 (từ ngày 01.01.2018 đến ngày 30.06.2018)
15/08/2018

 Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng năm 2018     Tải về

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com