Cấp nước Hải Phòng


Cấp nước Hải Phòng: đẩy mạnh đa dạng hình thức thanh toán và dịch vụ trực tuyến
27/08/2018

 Cấp nước Hải Phòng: đẩy mạnh đa dạng hình thức thanh toán và dịch vụ trực tuyến

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com