Cấp nước Hải Phòng


Công bố quyết định về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
03/07/2018

 Công bố quyết định về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com