Cấp nước Hải Phòng

2019.gif
2019.gif

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
13/10/2014

Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
giới thiệu các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)
 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu các nội dung của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI):
(1) Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
(2) Về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
(3) Về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
(4) Về Quy chế bầu cử trong Đảng.
(5) Về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm.
(6) Về tổng kết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
(7) Về Đề án tổ chức Đảng bộ nước ngoài.
(8) Về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 9 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đ/c Trần Văn Khuê - Bí thư ĐUK phát biểu tại Hội nghị
 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ thời gian và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Hội Nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là một bước quan trọng để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh Hội nghị
Ban Tuyên giáo
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com