Cấp nước Hải Phòng


Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết 09 tháng năm 2014 với các cấp uỷ trực thuộc.
01/01/1900

Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp, ngân hàng vốn Nhà nước
trên 50% có chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 287 của Ban Bí thư Trung ương

Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp, ngân hàng vốn Nhà nước dưới 50%
có chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 288 của Ban Bí thư Trung ương

Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh với nước ngoài
có chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 170, 171 của Ban Bí thư Trung ương
 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo cấp uỷ cơ sở báo cáo nhanh kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thể 9 tháng năm 2014. Bên cạnh đó cấp uỷ các cơ sở cũng thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc có ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp như: việc thuế đất liên tục tăng cao; các luật lệ, chính sách ban hành nhiều, chồng chéo, không kịp triển khai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài; việc cổ phần hoá gặp nhiều vướng mắc hầu hết do chưa xác định được quyền sử dụng đất nên khó xác định giá trị tài sản doanh nghiệp... đề nghị Đảng uỷ Khối, Thành phố và Trung ương sớm có giải pháp tích cực giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện của Đảng uỷ Khối trong 9 tháng năm 2014; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị 9 tháng năm 2014. Tại Hội nghị, Thường trực Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014 như sau:
- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sơ kết 9 tháng năm 2014, bàn bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.
- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung rà soát, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2014 của đơn vị; đề ra các giải pháp thiết thực, chủ động tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014 mà doanh nghiệp đã đặt ra.
- Các cấp uỷ quan tâm, chú trọng công tác tư tưởng chính trị, hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khoá XI) gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng đảng và học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ.
- Tăng cường chỉ đạo công tác cổ phần hoá doanh nghiệp của các các đơn vị đảm bảo đúng tiến độ.
- Các cấp uỷ thường xuyên quan tâm công tác đào tạo cán bộ, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới, lớp tập huấn cho bí thư chi bộ tổ chức trong quý IV năm 2014; các cấp uỷ tham gia Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Thành uỷ, Đảng uỷ Khối về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII tổ chức trong tháng 9 năm 2014.

Mai Hương
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com