Cấp nước Hải Phòng


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV
12/08/2016

         Ngày 10/8/2016, tại Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khuê - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi các Ban Thành ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khuê - TUV - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị: cần tập trung cao, nghiên cứu quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp của các quan điểm Đại hội; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần trao đổi; học tập, quán triệt đưa Nghị quyết Đại hội đảng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, ý chí và hành động của cán bộ chủ chốt, đảng viên, người lao động trong Khối, tin tưởng vào thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước; đoàn kết giữ vững thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp đã đề ra. Các cấp ủy cần gắn học tập các văn kiện Đại hội với việc phản bác những tư tưởng sai trái từ các thế lực thù địch, phản động nhằm xuyên tạc đường lối của đảng; uốn nắn những ý thức chưa đúng trong cán bộ đảng viên, quần chúng nhất là trong tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp khó lường. 
Trong buổi sáng, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Báo cáo viên Trung ương, Nguyên vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2020; đồng chí phân tích sâu về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 5 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới. Buổi chiều, Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Vương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, gồm 06 Chương trình với các nội dung chương trình cụ thể cho từng lĩnh vực thực hiện. Hội nghị thảo luận, nhất trí thông qua nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp làn thứ II do đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trình bày cùng 02 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện.
 
Theo danguykhoidoanhnghiephp.com
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com