Cấp nước Hải Phòng


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản của Thành ủy, Đảng ủy Khối về đại hội Đảng
13/10/2014

Đ/c Trần Văn Khuê - Bí thư ĐUK quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Ngọc Thẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
phổ biến nội dung tại Hội nghị

Đồng chí Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
phổ biến nội dung tại Hội nghị


Hội nghị được nghe đồng chí Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Đặng Ngọc Thẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phổ biến Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng các cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời định hướng một số nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt cấp ủy, đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí Lương Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 10 ngày 4/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra TW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội và hướng dẫn tổ chức đại hội chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, kiến nghị và giải đáp các kiến nghị của đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Khuê - Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng nghiên cứu kỹ nội dung chỉ thị, hướng dẫn đã được quán triệt trong hội nghị; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện theo đúng yêu cầu, thời gian tại đơn vị. Các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối tập trung tổ chức hội nghị cán bộ cấp mình quán triệt triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Thông tri số 18 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Kế hoạch thực hiện của ban thường vụ Đảng ủy Khối, thời gian bắt đầu từ tháng 10/2014 và hoàn thành trong tháng 11/2014; chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự cấp uỷ bảo đảm đúng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, Đảng ủy Khối… đồng chí cũng đề nghị các đồng chí thường vụ, chuyên viên được phân công theo dõi các cụm của Đảng uỷ Khối có sự kiểm tra, phối hợp với cấp uỷ cơ sở trong quá trình triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Ban Tuyên giáo ĐUK
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com