Cấp nước Hải Phòng

2019.gif
2019.gif

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
13/10/2014

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành - Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Đan Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố phụ trách Đảng bộ Khối cùng dự và chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện khá toàn diện trên các mặt công tác, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ đề năm của thành phố “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng” đạt nhiều kết quả tích cực. Các Doanh nghiệp trong Khối đã chủ động đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tham gia nộp ngân sách, đóng góp quỹ xã hội từ thiện, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Về kết quả sản xuất kinh doanh: Doanh thu đạt 6.022,6 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 192,6 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 293 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho 26.494 lao động với thu nhập bình quân 4,99 triệu đồng/người/tháng.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, vận động quần chúng, kiểm tra giám sát …. được triển khai thực hiện theo đúng chương trình đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết nạp 113 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển chính thức cho 100 đồng chí; làm thủ tục phát thẻ cho 104 đảng viên được công nhận chính thức; đề nghị tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 22 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng cho 121 đảng viên; Quyết định xóa tên 07 đảng viên; kiện toàn, bổ sung cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt cơ sở cho 17 đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các Ban Đảng ủy Khối giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020.
Hội nghị thông đã thông qua 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động năm của thành phố “phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; rà soát, củng cố, phát triển và sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng theo Kết luận số 12-KL/TU ngày 18/3/2014 gắn thực hiện NQ 28 của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo đúng lộ trình của Chính phủ; hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014; mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và đảng viên mới; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Thành ủy Hải Phòng.
Hội nghị cũng nghe báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Đan Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch thường trực
UBND thành phố giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp

 

Đồng chí Đan Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo định hướng cho Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp trong Khối thời gian tới cần quan tâm những vấn đề: Tập trung cao cho công tác Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước xong trước năm 2015; việc tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, các doanh nghiệp cần đổi mới mô hình từ phát triển rộng sang phát triển chiều sâu bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, cần nghiên cứu tận dụng tiềm năng lợi thế của thành phố Cảng; dự báo trước về nhu cầu đáp ứng cho sự phát triển quy mô đô thị để sản xuất kinh doanh theo hướng ưu tiên dịch vụ, việc tìm kiếm phát triển thị trường cần tránh phụ thuộc vào một thị trường, một quốc gia; các cấp ủy Đảng trong Khối cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở nghiên cứu định hướng phát triển của doanh nghiệp 5 - 10 tiếp theo.


Đồng chí Lê Văn Thành - Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố
phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được 6 tháng đầu năm 2014, đề nghị Đảng ủy Khối trong 6 tháng cuối năm 2014 cần tập trung vào nhiệm vụ sau:
- Quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Thành ủy đến các cấp ủy trực thuộc để các doanh nghiệp tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2014;
- Làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020;
- Bên cạnh những kết quả đã làm được, Đảng ủy Khối cần lường trước những khó khăn, tập trung đề ra các giải pháp, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com