Cấp nước Hải Phòng


Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
01/03/2017

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII      Tải về

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com