Cấp nước Hải Phòng


Một số quyết định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
19/03/2015

Quyết định về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

 

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

 

Quyết định thành lập Ban bầu cử kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất

Danh sách Ban bầu cử kiểm phiếu

Dự thảo Quy chế Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com