Cấp nước Hải Phòng


Phóng sự 110 năm Công ty CP cấp nước Hải Phòng
11/12/2015

 Phóng sự 110 năm ngành nước Hải Phòng do đài Truyền hình Hải Phòng thực hiện

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web