Cấp nước Hải Phòng


Phóng sự: Cấp nước Hải Phòng cơ bản đáp ứng theo quy hoạch cấp nước của thành phố
22/05/2018

 Phóng sự: Cấp nước Hải Phòng cơ bản đáp ứng theo quy hoạch cấp nước của thành phố

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com