Cấp nước Hải Phòng


Phóng sự: Cấp nước Hải Phòng cơ bản đáp ứng theo quy hoạch cấp nước của thành phố
22/05/2018

 Phóng sự: Cấp nước Hải Phòng cơ bản đáp ứng theo quy hoạch cấp nước của thành phố

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web