Cấp nước Hải Phòng


Phóng sự chuyên đề: Cấp nước Hải Phòng 2017 tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng đầu tư
23/01/2017

 Phóng sự chuyên đề kinh tế Hải Phòng - Hội nhập và phát triển: Cấp nước Hải Phòng 2017 tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng đầu tư

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com