Cấp nước Hải Phòng


Phóng sự: Hợp tác Việt Nhật - Nước sạch cho cộng đồng
27/03/2017

 Phóng sự: Vì cộng đồng: Hợp tác Việt - Nhật: Nước sạch cho cộng đồng

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com