Cấp nước Hải Phòng


Phóng sự: Hợp tác Việt Nhật - Nước sạch cho cộng đồng
27/03/2017

 Phóng sự: Vì cộng đồng: Hợp tác Việt - Nhật: Nước sạch cho cộng đồng

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web