Cấp nước Hải Phòng


Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông lần I
24/03/2015

 Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CPH2015 ngày 16/3/2015 của Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (Xem file đính kèm).

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com