Cấp nước Hải Phòng


Quy định về giải quyết yêu cầu của khách hàng
01/07/2015

  1.Các giấy tờ cần thiết để giải quyết yêu cầu của khách hàng bao gồm

1.1. Khi sang tên từ tư nhân cho tư nhân: Cần có giấy tờ chuyển nhượng nhà đất hoặc chủ mới đã có hộ khẩu tại địa chỉ đó. Điền thông tin theo (Phụ lục 2A1).
1.2. Khi sang tên từ cơ quan cho tư nhân: Cần có văn bản đề nghị, quyết định giải thể hoặc giấy ngừng hoạt động hoặc thanh lý hợp đồng thuê nhà đất của chủ cũ và giấy tờ về nhà đất hoặc hộ khẩu của chủ mới.
1.3. Khi sang tên từ tư nhân cho cơ quan: Cần có văn bản đề nghị, thông tin khách hàng mới và hợp đồng thuê trụ sở tại địa chỉ đó (nếu cơ quan thuê địa điểm-Phụ lục 2B)
1.4. Khi sang tên từ cơ quan cho cơ quan: Cần có văn bản đề nghị hoặc giấy chuyển nhượng của 2 cơ quan và thông tin của chủ hợp đồng mới.(Phụ lục 2B)
1.5. Khi cấp lại hợp đồng: Văn bản đề nghị (khách hàng là cơ quan-Phụ lục 2D), khách hàng là tư nhân điền thông tin theo mẫu (Phụ lục 2C), hóa đơn tiền nước và giấy CMND/ hộ chiếu (tư nhân)
1.6. Khi khách hàng cần thay đổi thông tin như tên, địa chỉ, mã số thuế...: Cần có văn bản đề nghị (cơ quan) hoặc hóa đơn tiền nước và giấy CMND của chủ hợp đồng.
1.7. Trường hợp điều chỉnh số hộ trên một điểm dùng (khi có mục đích sử dụng khác ngoài sinh hoạt hộ gia đình): Cần có các hộ khẩu tại địa chỉ đó và điền các thông tin theo mẫu (Phụ lục 3).
1.8. Khi khách hàng thay đổi mục đích sử dụng nước có liên quan đến giá nước: Cần văn bản đề nghị; phòng Khách Hàng, Thanh tra HTCN, các CNCN quản lý trực tiếp đi xác minh. Nếu phù hợp với chức năng của các đơn vị thì điều chỉnh ngay, vượt thẩm quyền thì báo cáo Lãnh đạo công ty xin ý kiến chỉ đạo.
    Thời gian giải quyết trong trường hợp đủ hồ sơ là 1 ngày.
 
2. Khi khách hàng chưa đủ hồ sơ:

  2.1.Phòng Khách Hàng/ các CNCN cử nhân viên có kinh nghiệm đi xác minh ngay để lấy thêm thông tin giải quyết (không cử các nhân viên tiếp khách hàng đi xác minh).

 2.2.Qua xác minh, nếu vẫn còn vướng mắc thì Lãnh đạo đơn vị báo cáo đề xuất phương án giải quyết với Lãnh đạo công ty; bộ phận tiếp khách hàng thống nhất thời gian và địa điểm làm việc để hoàn thiện yêu cầu của khách hàng. Thời gian giải quyết là 2 ngày.

2.3.Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đơn vị giải quyết trực tiếp viết văn bản trình lãnh đạo công ty để trả lời khách hàng. Thời gian là 3 ngày.
 

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com