Cấp nước Hải Phòng


Quy định về lắp đặt và di chuyển máy nước
01/05/2015

      Căn cứ Nghị định số 117/2007/ND-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 124/2011/ND-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/ND- CP;
Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND thành phố Hải Phòng “ Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch giai đoạn 2014-2016”
Căn cứ Hướng dẫn liên sở số 42/HD-LS ngày 25/6/2014 của Liên sở Tài chính-Xây dựng thực hiện Quyết định 1270/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng;
Căn cứ vào khả năng, điều kiện của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng Quy định về thủ tục lắp đặt - di chuyển máy nước như sau:

 1. Giải thích từ ngữ

- Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng ( gọi tắt là Công ty Cấp nước).
- Khách hàng sử dụng nước là tổ chức, cá nhân và hộ gia đình ký hợp đồng mua nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (gọi tắt là khách hàng).
- Đồng hồ đo nước (đồng hồ).
- Hợp đồng Dịch vụ cấp nước ( hợp đồng DVCN).
- Mạng cấp 3 là hệ thống mạng lưới đường ống phân phối lấy nước từ đường ống chính và đường ống nối dẫn nước tới các khách hàng sử dụng nước.
- Máy nước được bao gồm đường ống, phụ tùng và đồng hồ từ mạng cấp 3 của Công ty Cấp nước tới từng khách hàng.

 2. Quy định chung

 2.1.Vị trí lắp đặt đồng hồ phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quản lý của Công ty Cấp nước, bên trong chỉ giới nhà đất của khách hàng, trường hợp nằm ngoài chỉ giới khách hàng cam kết chịu trách nhiệm về vị trí cũng như lắp đặt hộp bảo vệ đồng hồ.

2.2.Máy nước lắp đặt cho khách hàng tại vị trí có mạng cấp 3, áp lực đạt qui định, với chiều dài ống từ điểm đấu đến vị trí lắp đồng hồ tối đa là 20m.
2.3.Khách hàng chịu trách nhiệm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tính hợp pháp của nhà đất tại địa chỉ lắp đặt máy nước.
2.4.Đối với hộ khách hàng khi thay đổi chỗ ở phải thanh toán hết tiền nước tại địa điểm cũ mới được lắp đặt máy nước tại địa điểm mới. Nếu tại địa điểm mới đã có máy nước của Công ty Cấp nước thì không được lắp mới mà phải làm các thủ tục sang tên hợp đồng sau khi yêu cầu chủ hợp đồng cũ thanh toán hết tiền nước và các chi phí liên quan  với Công ty Cấp nước.
2.5.Một khách hàng chỉ được miễn phí lắp đặt 1lần với 1 máy nước có cỡ đồng hồ D15 khi có đủ điều kiện theo quy định này; các trường hợp khác chi trả theo quy định.
2.6.Đối với máy nước đã lắp đặt nếu quá trình sử dụng vị trí đồng hồ gây khó khăn cho quản lý, hoặc theo yêu cầu hợp lý của khách hàng thì Công ty sẽ di chuyển sang vị trí phù hợp và khách hàng trả chi phí này.
2.7.Khách hàng là hộ gia đình dùng đồng hồ D15 khi thay đổi chỗ ở đã thanh lý hợp đồng DVCN tại địa điểm cũ và Công ty cấp nước đã thu hồi được đồng hồ (với điều kiện đồng hồ vẫn đạt tiêu chuẩn đo lường) sẽ thực hiện như sau:
-  Trước đây đã trả chi phí lắp đặt sẽ miễn chi phí lắp đặt ở nơi ở mới.
- Trước đây không trả chi phí lắp đặt hoặc đã nhận tiền hỗ trợ đền bù máy nước thì tại nơi ở mới khách hàng trả chi phí lắp đặt.
 
3. Chi phí lắp đặt – di chuyển máy nước và các giấy tờ liên quan.

 3.1.Trường hợp miễn phí lắp đặt:

     Khách hàng là hộ gia đình được lắp đặt 01 máy nước miễn phí lần đầu với cỡ đồng hồ D15 tại địa chỉ mua nước đã có mạng cấp 3 nằm trong vùng phục vụ cấp nước của công ty cần có một trong các giấy tờ hợp lệ theo qui định của Pháp luật tại địa điểm lắp đặt được cấp có thẩm quyền xác nhận như:
 
- Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú theo mẫu HK09 ban hành theo QĐ số698/2007/QĐ-BCA ngày 01/07/2007 của BCA (chỉ áp dụng cho khách hàng đã có nhà đất nhưng chưa chuyển hộ khẩu thường trú về địa điểm đề nghị lắp đặt máy nước);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất;
- Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhà đất;
- Hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;
- Hợp đồng ủy quyền;
- Giấy quyền thừa kế, cho tặng nhà đất;
- Giấy phép xây dựng;
- Thông báo nộp tiền kèm biên lai thu tiền nhà đất;
- Quyết định cấp nhà đất;
- Giấy bàn giao nhà đất;
- Giấy trích đo nhà đất.

3.2. Trường hợp khách hàng trả chi phí:  

-  Di chuyển máy nước, đồng hồ bị mất, bị hỏng, vô hiệu hóa v.v...do nguyên nhân chủ quan hay khách quan của khách hàng;
-  Khách hàng dùng nước cỡ đồng hồ >D15, khách hàng là tổ chức, cơ quan, cá nhân sử dụng nước không phải sinh hoạt hộ gia đình;
-  Dãy nhà cho thuê, xây nhà kinh doanh chỉ được lắp đặt 1 máy nước miễn phí;
-  Khách hàng không đủ điều kiện theo qui định này.
3.3.Trường hợp một khu đất có chung giấy chứng nhận QSDĐ nhưng có các căn hộ riêng và có hộ khẩu riêng, dùng nước cho sinh hoạt hộ gia đình (không phải nhà xây cho thuê, nhà xây kinh doanh v.v...) thì lắp đặt máy nước miễn phí cho từng căn hộ.
3.4.Đối với khu vực mạng lưới đường ống cấp nước do các đơn vị hoặc cá nhân tham gia đầu tư một phần kinh phí thì khi đấu nối máy nước khách hàng tự thỏa thuận đóng góp kinh phí với cá nhân, tổ chức đã đầu tư mạng lưới đường ống đó.
3.5.Khách hàng là các tổ chức, cơ quan cần có các giấy tờ sau:
-  Văn bản đề nghị lắp đặt máy nước (đóng dấu đơn vị), ghi rõ địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ dùng nước (nếu có), nhu cầu tiêu thụ hàng tháng và mục đích sử dụng nước;
-  Giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, các văn bản liên quan (có chứng thực)
 3.6. Khách hàng là hộ gia đình:
-  Sử dụng mẫu chung của công ty: “Đề nghị lắp đặt / di chuyển máy nước” tại phòng Khách Hàng số 54 Đinh Tiên Hoàng hoặc tại các Chi nhánh cấp nước, các TQL & KD nước máy phường và điền đủ các thông tin theo mẫu.
  
4. Nơi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng

 4.1.Địa điểm giao dịch:

-  Khách hàng nộp giấy tờ tại một trong các địa điểm sau:
+ Phòng Khách Hàng: số 54 Đinh Tiên Hoàng - Số điện thoại: 0313 745 443;
+ Trụ sở Chi nhánh cấp nước/TQL phường tại địa bàn khách hàng lắp đặt máy nước.
 
4.2.Hồ sơ gồm:
-  Giấy Đề nghị lắp đặt - di chuyển máy nước (theo mẫu);
-  Một trong các giấy tờ ghi trong mục 3.1 (bản photo có chứng thực);
-  Giấy phô tô CMND/ hộ chiếu (có chứng thực) hoặc bản gốc để đối chiếu.
    Khi có đủ hồ sơ, khách hàng nhận Phiếu hẹn để đến ký hợp đồng DVCN.
 
5. Ký hợp đồng DVCN, nộp tiền (trường hợp không miễn chi phí lắp đặt)
5.1.Chủ hợp đồng trực tiếp mang Phiếu hẹn khách hàng cùng các giấy tờ ghi trong Phiếu hẹn đến một trong các địa điểm sau:
-  Phòng Khách Hàng số 54 Đinh Tiên hoàng:  bao gồm khách hàng ở các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và Lê Chân;
-  Khách hàng ở các khu vực khác đến trụ sở Chi nhánh Cấp nước tại địa bàn;
   Để thống nhất sơ đồ lắp đặt, ký hợp đồng DVCN và nộp tiền đối với khách hàng không thuộc diện miễn phí.
5.2. Nếu ký thay chủ hợp đồng người ký thay phải có giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình với chủ hộ và đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp với qui định của Pháp luật.
5.3.Trường hợp ký thay khác nhân viên tiếp khách hàng phải báo cáo xin ý kiến người có thẩm quyền giải quyết.
  
6. Giải phóng mặt bằng phục vụ lắp đặt máy nước

 6.1.Khách hàng là hộ gia đình, lắp đặt đồng hồ D15 tự xin phép và hoàn trả để giải phóng mặt bằng và công trình ngầm do phường/xã, đơn vị, tổ chức quản lý.

6.2.Phần xin phép đào đường hè và hợp đồng giám sát công trình ngầm do các đơn vị cung cấp dịch vụ công quản lý được phòng Khách Hàng, Chi nhánh cấp nước Hải Phòng 3,4,5,6,7 và các Xí nghiệp Cấp nước Vĩnh Bảo, Cát Bà tại các địa bàn quản lý đi làm thủ tục miễn phí cho khách hàng.
6.3.Khách hàng lắp đặt đồng hồ cỡ >D15 và khách hàng là cơ quan, tổ chức tự đi xin phép đào đường hè và giám sát công trình ngầm.
6.4.Chi phí đền bù đường hè, giám sát công trình ngầm khi lắp đặt máy nước trong mọi trường hợp được lập dự toán để khách hàng chi trả cho đơn vị quản lý hạ tầng.
 
 7. Các hình thức lắp đặt, di chuyển máy nước

  7.1 Lắp đặt, di chuyển máy nước thông thường:

 -  Khi khách hàng nộp đủ hồ sơ hợp lệ sau 5 ngày làm việc sẽ có dự toán thiết kế, khách hàng ký hợp đồng DVCN, nộp tiền (nếu có) và sau từ 1 đến 3 ngày máy nước được lắp đặt xong; nếu có xin phép đào đường hè máy nước được lắp đặt từ 1 đến 3 ngày sau khi cấp phép.

  7.2. Lắp đặt, di chuyển máy nước nhanh:

 -  Hồ sơ tuân theo qui định của lắp đặt, di chuyển máy nước thông thường.

-  Khi khách hàng chọn dịch vụ lắp đặt, di chuyển nhanh, nhân viên công ty trực tiếp đến địa chỉ lắp đặt làm thủ tục với khách hàng, máy nước sẽ được lắp đặt, di chuyển trong vòng 24 giờ; nếu phải xin phép đào đường hè máy nước được lắp đặt trong vòng 24 giờ sau khi được cấp giấy phép.
 
-  Chi phí lắp đặt, di chuyển máy nước nhanh:

  + Trường hợp thu phí lắp đặt:

  * Lắp đặt máy nước mới: Khách hàng trả chi phí 2.120.000(đồng)/1máy nước khi ống từ điểm đấu nối đến đồng hồ tối đa 5m, nếu dài hơn khách hàng trả theo qui định chung của công ty, nhưng tối đa không quá 20m.

 * Di chuyển máy nước: Khách hàng chi trả 1.280.000(đồng)/ 1 máy nước
 
+ Trường hợp miễn phí lắp đặt:

     Khách hàng trả chi phí dịch vụ là 500.000(đồng)/1máy nước.

 -  Khi giá vật tư và nhân công thay đổi thì các chi phí trên được điều chỉnh cho phù hợp, công ty sẽ thông báo để khách hàng biết.

  8. Tại các Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước

     Các Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước do Công ty Cấp nước đầu tư, hoặc xóa đồng hồ tổng, khách hàng ở khu vực dự án sẽ được lắp đặt máy nước theo bản vẽ thiết kế trên cơ sở thỏa thuận đấu nối của khách hàng, hồ sơ tuân theo mục 3.1.

 9. Khu vực chưa có mạng cấp 3

      Trường hợp địa điểm đề nghị lắp đặt máy nước của khách hàng ở xa mạng cấp 3 và nằm ngoài vùng phục vụ cấp nước thì chi phí lắp đặt máy nước do khách hàng chi trả trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên theo định mức, đơn giá quy định để hài hòa lợi ích giữa Công ty Cấp nước với khách hàng.

  10.Tại các khu vực đã được công bố quy hoạch

     Tại các khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ các Dự án của Thành phố hoặc các khu vực nằm trong vùng quy hoạch, việc lắp đặt đường ống cấp nước tại đây phải được sự chấp nhận của cấp có thẩm quyền, cam kết thỏa thuận của khách hàng, kinh phí lắp đặt mạng cấp 3 và máy nước do khách hàng chi trả.

 11.Các hộ gia đình sinh sống trong các khu nhà chung cư

 11.1.Các hộ gia đình ở trong khu chung cư đã có hệ thống cấp nước cục bộ đến từng căn hộ, Công ty cấp nước qua đồng hồ tổng đặt trong chỉ giới sử dụng đất của khu nhà. Đơn vị quản lý chung cư ký hợp đồng DVCN  trực tiếp với Công ty Cấp nước, thanh toán tiền nước hàng tháng theo khối lượng tiêu thụ với giá nước theo quyết định hiện hành. Kinh phí lắp đặt đồng hồ tổng do đơn vị sử dụng nước chi trả và được thỏa thuận giữa đơn vị sử dụng với Công ty Cấp nước.

11.2.Tại các khu nhà chung cư chưa có hệ thống cấp nước cục bộ thì vị trí lắp đặt đồng hồ được đặt tại sàn tầng 1, các trường hợp khác được thỏa thuận giữa công ty cấp nước và khách hàng để phù hợp với công tác quản lý.
 

Mẫu đề nghị lắp đặt và di chuyển máy nước dành cho khách hàng

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com