Cấp nước Hải Phòng


Sản phẩm nước uống tinh khiết HaiPhong Water - Bình 19 lít không có vòi
01/12/2016

- Đặt cược vỏ bình: 50.000 d

- Quý khách ngừng sử dụng sản phẩm HaiPhong Water sẽ hoàn lại tiền đặt cọc

- Khi khách hàng đổi nước vui lòng chỉ đổi vỏ HaiPhong Water

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web