Cấp nước Hải Phòng


Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016
15/07/2016
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi và bổ sung lần thứ I)       Tải về
 
 
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com