Cấp nước Hải Phòng


Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016
15/07/2016

 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016      Tải về

 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2016   Tải về
 
Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi và bổ sung lần thứ I)       Tải về
 
Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com