Cấp nước Hải Phòng


Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
14/04/2017

 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017   Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017    Tải về

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017    Tải về

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com