Cấp nước Hải Phòng


Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
16/04/2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018       Tải về   

Phiếu xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018     Tải về
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018        Tải về
 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018    Tải về
 
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018    Tải về
 

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com