Cấp nước Hải Phòng


Thông báo chức danh và chữ ký của Phó Tổng giám đốc - Trịnh Anh Tuấn
05/11/2015

 

Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo: bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Trịnh Anh Tuấn từ ngày 01/11/2015. Công ty thông báo chức danh và chữ ký của ông Trịnh Anh Tuấn đến các cơ quan và đơn vị để thuận tiện trong liên hệ công tác 

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com