Cấp nước Hải Phòng


Thông báo tạm ngừng cấp nước sạch một số khu vực từ 22h00 ngày 17.09.2018
14/09/2018

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web