Cấp nước Hải Phòng


Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)
29/06/2018
Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:
Bổ nhiệm:
- Ông Trần Việt Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Người đại diện theo pháp luật)
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2018 

Miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Hồng Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Người đại diện theo pháp luật)

- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2018

 

Chi tiết văn bản:    xin vui lòng Tải về

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com