Cấp nước Hải Phòng


Thông báo thay đổi nhân sự (Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)
02/07/2018

Căn cứ theo Biên bản số 14/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Vũ Hồng Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 02/07/2018

 

Chi tiết văn bản:   (xin vui lòng Tải về)

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 27/08/1998

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com