Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom
08/09/2016

 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom      Tại đây

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com