Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
20/08/2015

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin trân trọng thông báo: Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, theo văn bản Số: 4390/UBCK-QLPH, ngày 13/7/2015.

 

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web