Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
20/08/2015

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin trân trọng thông báo: Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, theo văn bản Số: 4390/UBCK-QLPH, ngày 13/7/2015.

 

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com