Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc mua cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ
21/05/2018

 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới Quý cổ đông về thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Đỗ Thị Mai Hương - vợ của ông Đặng Hữu Dũng, chức vụ: Tổng giám đốc Công ty chi tiết như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.000 cổ phiếu, tương ứng với 0.1% tổng số cổ phiếu cua Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 73.000 cổ phiếu,tương ứng với 0.1% tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

- Mục đích thực hiện: đầu tư

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/05/2018 đến ngày 25/06/2018.

Trân trọng thông báo.

Chi tiết thông báo    Tải về

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

HAIPHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com