Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước khu vực quận Đồ Sơn
11/09/2018

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web