Cấp nước Hải Phòng


Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sạch đường Tôn Đức Thắng
13/04/2017

 

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web