Cấp nước Hải Phòng


Thông báo với quý khách hàng về việc ngừng cấp nước tại các địa bàn nội thành trong ngày 20/06/2015
19/06/2015

Thông báo với quý khách hàng về việc ngừng cấp nước tại các địa bàn nội thành trong ngày 20/06/2015 từ 0h00-4h00.

Các tin khác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:
Liên kết web