Thông tin đăng nhập

Mã khách hàng: *
Mật khẩu: *
Mã kiểm tra: *
Chú ý:
  1. Trong lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống bạn chỉ cần nhập hai thông tin là: Mã khách hàng, Mã kiểm tra rồi nhấp vào nút Đăng nhập. Sau đó làm theo hướng dẫn để tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.
  2. Với những lần đăng nhập tiếp theo bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin: Mã khách hàng, Mật khẩu, Mã kiểm tra rồi nhấp vào nút Đăng nhập.
Khuyến cáo: Nên sử dụng trình duyệt Chrome, Firefox hoặc IE 10 trở lên để website hiển thị tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
HAI PHONG WATER JOINT STOCK COMPANY
Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3745377 - Fax: 031.3823748 - Email: cnhp@vnn.vn

©2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn