Cấp nước Hải PhòngBáo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016, cả năm 2016 và kế hoạch công tác quý I/2017

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2016, cả năm 2016 và kế hoạch công tác quý I/2017
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch công tác quý IV/2016

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch công tác quý IV/2016
Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015
Thông báo chức danh và chữ ký của Phó Tổng giám đốc - Trịnh Anh Tuấn

Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo: bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cho ông Trịnh Anh Tuấn từ ngày 01/11/2015. Công ty thông báo chức danh và chữ ký của ông Trịnh Anh Tuấn đến các cơ quan và đơn vị để thuận tiện trong quan hệ công tác

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com