Cấp nước Hải Phòng


Chứng chỉ công nhận Phòng Kiểm tra Chất lượng nước

Chứng chỉ công nhận Phòng Kiểm tra Chất lượng nước Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com