Cấp nước Hải PhòngBáo cáo quản trị

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty quý III và 9 tháng đầu năm 2016
Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III năm 2016

Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com