Cấp nước Hải PhòngĐại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được thông báo tới các quý cổ đông của Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Cấp nước HP thông báo TTLK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán HN

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng xin được báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017Thông báo thay đổi nhân sựThông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi cổ tức năm 2016
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tra cứu sử dụng nước
Danh bạ điểm dùng:
Tên khách hàng:
Tháng:
Năm:    
Liên kết web


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Số ĐKKD 0200171274 do Sở KHĐT Tp. Hải Phòng cấp ngày 03/07/2018 (Thay đổi lần 9)

Địa Chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3745377 - Fax: 0225.3823748 - Email: congtycophancapnuochaiphong@gmail.com