Thông báo về việc thay thế đồng hồ tiêu thụ khu vực huyện Vĩnh Bảo

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Công ty Cấp nước Hải Phòng sẽ triển khai thay thế đồng hồ đo nước cho khách hàng thuộc huyện Vĩnh Bảo. Công việc thi công từ ngày 05/4 đến ngày 15/6/2021.

Các tin tức nổi bật