QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển, từ một nhà máy nước Lán Tháp nhỏ bé tại Uông Bí - Quảng Ninh, đến nay hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng đã trở thành một hệ thống cấp nước hoàn thiện và tin cậy đáp ứng hoàn toàn nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Từ ngày tiếp quản hệ thống cấp nước đến nay hình thức tổ chức và tên gọi Công ty cũng có những thay đổi:

- Năm 1905: Hệ thống cấp nước đầu tiên được người Pháp xây dựng hoàn chỉnh.

- Năm 1955: Nhân dân thành phố tiếp quản Hệ thống cấp nước từ người Pháp.

- Năm 1967: Thành lập NMN Hải Phòng.

- Năm 1986: Đổi tên thành Công ty Cấp Nước Hải Phòng.

- Năm 2007: Chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Hải Phòng.

Cùng năm 2007, Công ty cho thuê vận hành Nhà máy nước Minh Đức và hình thành Công ty Cổ phần Cấp nước Xây dựng Hải Phòng.

- Năm 2009: Phân xưởng sản xuất nước Vật Cách được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Số 2 Hải Phòng.

- Từ 08/4/2015: Chuyển đổi mô hình thành Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Quá trình hình thành, phát triển của ngành Cấp nước Hải Phòng có thể tóm lược qua một số giai đoạn chính như sau:

1. Giai đoạn từ 1905 đến 1955: Thời kỳ Pháp thuộc.

2. Giai đoạn thứ hai từ năm 1955 đến 1975: Xây dựng mới và nâng công suất nhà máy, vừa sản xuất phát triển kinh tế vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

3. Giai đoạn thứ ba từ 1975 đến 1990: Sau khi đất nước được thống nhất.

4. Giai đoạn bốn từ 1990 đến nay: Giai đoạn đổi mới, tự chủ trong hoạt động, mở rộng hợp tác quốc tế; tạo nền tảng đáp ứng cho sự phát triển của thành phố.

Chặng đường lịch sử hơn một trăm năm qua, Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển có thăng, có trầm nhưng nhìn chung Công ty đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Cấp nước Hải Phòng quản lý và vận hành 9 nhà máy, tổng công suất thiết kế là 390.000m3/ngày đêm. Những năm tiếp theo sẽ là bước chuyển mình quan trọng khi đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi cũng như thách thức mới. Tuy nhiên, với một tập thể CBCNV có trình độ, giàu nhiệt huyết cùng với những bài học kinh nghiệm quý báu và định hướng chiến lược rõ ràng, Cấp nước Hải Phòng – với thương hiệu HAIPHONG WATER sẽ phát triển bền vững với chất lượng dịch vụ tốt nhất và tiếp tục là một trong những đơn vị cấp nước hàng đầu toàn quốc, tương đương với tầm khu vực.

Các tin tức nổi bật