THÔNG TIN CHUNG

1.       Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

2.       Tên Doanh nghiệp viết tắt: CÔNG TY CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG (HAIPHONG WATER)

3.       Tên Doanh nghiệp viết bằng tiếng Anh: HAI PHONG WATER JOINT STOCK COMPANY

4.       Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

5.       Loại hình Doanh nghiệp: Công ty cổ phần

6.       Ngành nghề kinh doanh:             

-         Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

-         Xây dựng công trình cấp, thoát nước.

-         Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (sản xuất nước tinh lọc).

-         Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.

-         Hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng nước; Dịch vụ lập quy hoạch, dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định dự án cấp nước; Quản lý các công trình cấp nước nội ngoại thành thành phố Hải Phòng; Tư vấn đấu thầu xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị, công trình cấp thoát nước; Hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị ngành nước.

-         Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế, thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí cho công trình xây dựng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp, thoát nước; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ: cấp, thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cấp – thoát nước các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình cấp – thoát nước; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, cầu đường; Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp...

 

Các tin tức nổi bật