Giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019

GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

(Căn cứ Quyết định số 3208/2016/QĐ-UBND, ngày 21/12/2016 và Quyết định số 758/QĐ-CNHP ngày 26/12/2016)

Đơn vị tính: VNĐ/m3

  

 Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí theo quy định, áp dụng từ ngày 01/01/2017.

 

Các tin tức nổi bật