Thông báo cấp nước không ổn định tuyến ống HDPE DN630 khu vực đường Tân Vũ - Lạch Huyện

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo về việc cấp nước không ổn định khu vực phường Đông Hải II - quận Hải An, xã Nghĩa Lộ - huyện Cát Hải

Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Bàng La - quận Đồ Sơn

Để phục vụ công tác thi công chuyển điểm đấu cấp nước chuẩn bị cho việc tháo dỡ đoạn ống cấp nước qua cầu Sông Họng cũ, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tạm thời cấp nước không ổn định khu vực phường Bàng La - quận Đồ Sơn

Thông báo thay thế đồng hồ nước định kỳ cho khách hàng trên địa bàn các phường thuộc quận Lê Chân

Thực hiện Luật Đo lường và Kế hoạch công tác năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (CNHP) sẽ triển khai thay đồng hồ nước (ĐHN) cho khách hàng đã đến hạn thay thế ĐHN định kỳ trên địa bàn các phường thuộc quận Lê Chân - TP Hải Phòng.

Thông báo thay thế đồng hồ nước định kỳ cho khách hàng trên địa bàn các phường thuộc quận Ngô Quyền, Hồng Bàng

Thực hiện Luật Đo lường và Kế hoạch công tác năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (CNHP) sẽ triển khai thay đồng hồ nước (ĐHN) cho khách hàng đã đến hạn thay thế ĐHN định kỳ trên địa bàn các phường Lạch Tray, Đằng Giang, Đông Khê, Cầu Đất, Lê Lợi - quận Ngô Quyền, phường Trại Chuối - quận Hồng Bàng.

Thông báo cấp nước không ổn định khu vực xã Tân Hưng - huyện Vĩnh Bảo

Để phục vụ công việc xây dựng cầu Tân Hưng theo công văn số 18/CV-BQL ngày 26/5/2022 của Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng cấp nước không ổn định khu vực xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòn

Các tin tức nổi bật