Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Đằng Giang từ ngày 21-23/7

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo việc cấp nước không ổn định các phường: Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Đằng Giang từ 23h00 đến 05h00 các ngày 21-23/7/2021

Thông báo cấp nước không ổn định khu vực phường Máy Chai - quận Ngô Quyền các ngày từ 14 - 16/7/2021

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo đến quý khách hàng việc cấp nước không ổn định khu vực phường Máy Chai - quận Ngô Quyền các ngày từ 14 - 16/7/2021

Thông báo thay thế đồng hồ khách hàng thuộc quận Hồng Bàng và quận Lê Chân

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng thông báo thay thế đồng hồ khách hàng thuộc quận Hồng Bàng và quận Lê Chân. Công việc thi công từ ngày 05/7 đến ngày 28/9/2021

Thông báo cấp nước không ổn định từ NMN Minh Đức tới Thị trấn Minh Đức - huyện Thủy Nguyên ngày 25/6

Thông báo cấp nước không ổn định từ NMN Minh Đức tới Thị trấn Minh Đức - huyện Thủy Nguyên ngày 25/6

Thông báo cấp nước không ổn định phường Thượng Lý, Trại Chuối ngày 30/5/2021

Theo thông báo của Điện lực Thủy Nguyên về việc tạm ngừng cung cấp điện đến NMN Ngũ Lão để cải tạo lưới điện.

Các tin tức nổi bật