Hoạt động SXKD

Đảm bảo cấp nước cho dịch vụ du lịch tại Cát Bà vào những ngày lễ

Đảm bảo cấp nước cho dịch vụ du lịch tại Cát Bà vào những ngày lễ

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nước sạch đã về với Bạch Long Vĩ – hòn đảo tiền tiêu xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ

Sáng 23/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức khánh thành Trạm cấp nước Bạch Long Vĩ với công suất 300m3/ngày đêm trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

THP- PS: "Khởi động Dự án cấp nước ra huyện đảo Bạch Long Vĩ"

Sáng 25/3, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Lễ khởi động Dự án cấp nước cho huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Các tin tức nổi bật