Hoạt động SXKD

Cấp nước Hải Phòng - đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của thành phố

Cấp nước Hải Phòng - đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của thành phố

Cấp nước Hải Phòng - đảm bảo cấp nước trong những ngày nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân tăng đột biến, để đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân thành phố, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp.

Đảm bảo cấp nước cho dịch vụ du lịch tại Cát Bà vào những ngày lễ

Đảm bảo cấp nước cho dịch vụ du lịch tại Cát Bà vào những ngày lễ

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Các tin tức nổi bật