Hoạt động SXKD

Cấp nước Hải Phòng đảm bảo nước sinh hoạt mùa cao điểm

Cấp nước Hải Phòng đảm bảo nước sinh hoạt mùa cao điểm

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào SXKD phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào SXKD phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu

Kỷ niệm 115 năm Ngành Cấp nước Hải Phòng và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2

Kỷ niệm 115 năm Ngành Cấp nước Hải Phòng và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2

Khánh thành công trình nâng công suất NMN An Dương lên 200.000m3/ngày

Khánh thành công trình nâng công suất NMN An Dương lên 200.000m3/ngày

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Các tin tức nổi bật