Hoạt động SXKD

(THP) Phóng sự Đảm bảo việc thực hiện cấp nước an toàn

(THP) Phóng sự Đảm bảo việc thực hiện cấp nước an toàn

(THP) Nâng cao năng lực đảm bảo cấp nước an toàn

(THP) Nâng cao năng lực đảm bảo cấp nước an toàn

(THP) Khắc phục tình trạng nước bị nhiễm mặn

Ngày 22/11, độ mặn trong nước cấp từ NMN Cầu Nguyệt và NMN Hưng Đạo đã giảm xuống còn 30 mg/L. Nước cấp đảm bảo Quy chuẩn 01:2009/BYT

Nước sông Đa Độ bị nhiễm mặn: không ảnh hưởng đến sức khỏe

Nước sông Đa Độ bị nhiễm mặn: không ảnh hưởng đến sức khỏe

(Báo Hải Phòng) Nước sinh hoạt tại một số khu vực bị nhiễm mặn: Chất lượng nước vẫn trong ngưỡng an toàn, đủ điều kiện ăn uống

(Báo Hải Phòng) Do tình hình nhiễm mặn nguồn nước sông Đa Độ từ đầu tháng 11 nên từ sáng 17 -11 đến 19-11, người dân một số khu vực của thành phố gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và một số xã của các huyện An Dương, Kiến Thụy phải sử dụng nước sinh hoạt có vị lợ từ 2 nhà máy nước: Cầu Nguyệt và Hưng Đạo. Theo kết quả kiểm tra của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng chất lượng nước vẫn trong ngưỡng an toàn và đủ điều kiện phục vụ ăn uống, sinh hoạt của người dân theo QC 01 của Bộ Y tế.

Các tin tức nổi bật