Hoạt động SXKD

Giải pháp mới cho bài toán nước ngọt tại Cát Bà

Giải pháp mới cho bài toán nước ngọt tại Cát Bà

Tổ chức thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng 23/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ

Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ

Chủ động giải pháp xử lý ô nhiễm Mangan trong nước thô phục vụ sản xuất nước sạch

Chủ động giải pháp xử lý ô nhiễm Mangan trong nước thô phục vụ sản xuất nước sạch

Hải Phòng: biến nước biển thành nước ngọt (PS kênh VTC 14)

Hải Phòng: biến nước biển thành nước ngọt

Các tin tức nổi bật