HƯỚNG DẪN

     Hướng dẫn tra cứu:


    - Quý khách tìm kiếm thông tin về: Danh bạ điểm dùng (có trên tin nhắn SMS báo cước, cảm ơn hoặc biên nhận sau khi thanh toán), Tên khách hàng (chủ hợp đồng nước).

    - Lưu ý: Nếu tìm theo Danh bạ điểm dùng sẽ cho độ chính xác cao và nhanh hơn, tìm theo Tên khách hàng (sử dụng bảng mã Unicode) sẽ có khả năng nhiều người trùng tên. Quý khách chỉ cần nhập một trong hai thông tin: "Danh bạ điểm dùng" hoặc "Tên khách hàng". Sau đó chọn tháng, năm cần tra cứu.